Ko.Ma.Co, člen CBA Franchise International

Spotrebitelska sutaz opaviaKaždý zákazník slovenských predajní označených logom CBA, ktorý v čase od 4.8.2022 do 31.8.2022 zrealizuje nákup výrobkov zn. Opavia v minimálnej hodnote 3,- €, má možnosť zúčastniť sa žrebovania, ak na zadnú stranu pokladničného bloku napíše svoje meno, presnú adresu, telefón a pokladničný blok do 2.9.2022 doručí na adresu TIMP, s.r.o., P.O.BOX 136, 017 01 Považská Bystrica (inzercia v MO tlačovine 8/2022). Žrebovanie sa uskutoční 12.9.2022. Výherca bude o výhre oboznámený. Ponuka platí od 4.8.2022 do 31.8.2022.

 

partneri