Ko.Ma.Co, člen nákupnej aliancie CBA

Vianočná súťaž - Výherná listinaVianočná súťaž - výherná listina
 
PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE: Každý zákazník predajní Ko.Ma.Co-sk, označených taktiež logom CBA, ktorý v čase od 1.12.2020 do 31.12.2020 zakúpi tovar v hodnote minimálne 10 €, v ktorom budú minimálne 3 rôzne súťažné výrobky označené *hviezdičkou v tlačovinách „supermarket Ko.Ma.Co“ platných v termíne 1.-14.12.2020 a 15.-31.12.2020, bude zaradený do žrebovania, ak na zadnú stranu pokladničného bloku napíše svoje meno, presnú adresu, telefón a pokladničný blok spolu so súhlasom so spracovaním a zverejnením osobných údajov do 4.1.2021 doručí na adresu TIMP, s.r.o., P.O.BOX 136, 017 01 Považská Bystrica. Žrebovanie sa uskutoční 18.1.2021. 
Výherca bude o výhre oboznámený formou výhernej listiny, ktorá bude zverejnená v predajniach Ko.Ma.Co-sk a na webe usporiadateľa www.komaco-cba.sk  do 12.2.2021. 
 
Ceny nie sú vymáhateľné súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie.
Usporiadateľ súťaže je oprávnený zverejniť mená výhercov.
UPOZORNENIE PRE VÝHERCU:
Výherca je povinný poskytnutú výhru v hodnote prevyšujúcej 350 € zdaniť ako ostatný príjem v zmysle § 8 odst.1 písm.i)  zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 32 odst. 1 daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak v danom období dosiahol príjmy presahujúce 50% sumy podľa § 11 odst. 2 pís. a.
  Výherná cena  Hodnota výhernej ceny v € s DPH Skrátené meno výhercu Mesto 
  Tyčový vysávač 3v1  220,00 € H. Mária Modra
  Tyčový vysávač 3v1  220,00 € G.Kristína Modra
  Tyčový vysávač 3v1  220,00 € K. Lucia Pezinok
  Tyčový vysávač 3v1  220,00 € S.Peter Pezinok
  Tyčový vysávač 3v1  220,00 € Š. Alexandra Hrubý Šur
  Smart hodinky  40,00 € H.Jana Modra
  Smart hodinky  40,00 € H.Simona Dubová
  Smart hodinky  40,00 € M.Lubica Pezinok
  Smart hodinky  40,00 € V.Zora Králová
  Smart hodinky  40,00 € H. Mária Budmerice
  Smart hodinky  40,00 € O.Laura Jablonec
  Smart hodinky  40,00 € T.Roman Jablonec
  Smart hodinky  40,00 € G. Lucia Pezinok
  Smart hodinky  40,00 € H. Ivanka Modra
  Smart hodinky  40,00 € S.Jana Budmerice
  Smart hodinky  40,00 € B. Mária Vinosady
  Smart hodinky  40,00 € J. Lenka Voderady
  Smart hodinky  40,00 € H. Božena Horné Orešany
  Smart hodinky  40,00 € B. Monika Bojna
  Smart hodinky  40,00 € P. Nikola Šenkvice
  Smart hodinky  40,00 € I.Eva Voderady
  Smart hodinky  40,00 € P.Petra Voderady
  Smart hodinky  40,00 € E.Dominika Voderady
  Smart hodinky  40,00 € N.Veronika Horné Orešany
  Smart hodinky  40,00 € Z.Lucia Voderady
  Bluetooth slúchadlá  55,00 € K.Zuzana Modra
  Bluetooth slúchadlá  55,00 € M. Jozef Modra
  Bluetooth slúchadlá  55,00 € L.Jevgenia Modra
  Bluetooth slúchadlá  55,00 € M. Beata Dubová
  Bluetooth slúchadlá  55,00 € J. Radoslav Smolenice
  Bluetooth slúchadlá  55,00 € H. Emil Jablonec
  Bluetooth slúchadlá  55,00 € T. Vojtech Horné Orešany
  Bluetooth slúchadlá  55,00 € B.Boris Horné Orešany
  Bluetooth slúchadlá  55,00 € K.Kristína Voderady
  Bluetooth slúchadlá  55,00 € H.Miroslav Horné Orešany
  Bluetooth slúchadlá  55,00 € K.Július Častkovce
  Bluetooth slúchadlá  55,00 € M.Helena Trnava
  Bluetooth slúchadlá  55,00 € V.Daniela Smolenice
  Bluetooth slúchadlá  55,00 € D.Monika Trstín
  Bluetooth slúchadlá  55,00 € Č.Alena Smolenice
  Nákup v hodnote 50 € 50,00 € B. Drahomíra Modra
  Nákup v hodnote 50 € 50,00 € B. Ivana Smolenice
         
partneri