Ko.Ma.Co, člen nákupnej aliancie CBA

Vyhraj s OpaviouKaždý zákazník slovenských predajní označených logom CBA, ktorý v čase od 5.8.2021 do 31.8.2021 zrealizuje nákup, súčasťou ktorého budú výrobky zn. OPAVIA v minimálnej hodnote 3,- €, má možnosť zúčastniť sa žrebovania, ak na zadnú stranu pokladničného bloku napíše svoje meno, presnú adresu, telefón a pokladničný blok do 2.9.2021 doručí na adresu TIMP, s.r.o., P.O.BOX 136, 017 01 Považská Bystrica. Žrebovanie sa uskutoční 13.9.2021. Výherca bude o výhre oboznámený do 20.9.2021. 

partneri