Ko.Ma.Co, člen nákupnej aliancie CBA

Vyhraj s OreoKaždý zákazník slovenských predajní označených logom CBA, ktorý v čase od 3.6.2021 do 30.6.2021 zrealizuje nákup, súčasťou ktorého budú výrobky OREO v minimálnej hodnote 2,99e, má možnosť zúčastniť sa žrebovania, ak na zadnú stranu pokladničného bloku napíše svoje meno, presnú adresu, telefón a pokladničný blok do 2.7.2021 doručí na adresu TIMP, s.r.o., P.O.BOX 136, 017 01 Považská Bystrica. Žrebovanie sa uskutoční 12.7.2021. Výherca bude o výhre oboznámený do 23.7.2021. 

 

partneri