Ko.Ma.Co, člen CBA Franchise International

Vyhraj s Oreom+ výherná listinaKaždý zákazník slovenských predajní označených logom CBA, ktorý v čase od 2.6.2022 do 30.6.2022 zrealizuje nákup, súčasťou ktorého budú sušienky OREO v minimálnej hodnote 3,- €, má možnosť zúčastniť sa žrebovania, ak na zadnú stranu pokladničného bloku napíše svoje meno, presnú adresu, telefón a pokladničný blok do 4.7.2022 doručí na adresu TIMP, s.r.o., P.O.BOX 136, 017 01 Považská Bystrica. Žrebovanie sa uskutoční 15.7.2022. Výherca bude o výhre oboznámený do 22.7.2022.

P.č.

P.č.

Výherná cena 

Hodnota výhernej ceny v € s DPH

Skrátené meno výhercu

PSČ

Mesto 

1

1

Freestylová kolobežka

84,00 €

D. Lucia

034 01

Ružomberok

2

2

Freestylová kolobežka

84,00 €

B. Arthur

027 43

Nižná nad Oravou

3

3

Freestylová kolobežka

84,00 €

S. Emília

027 21

Žaškov

4

4

Freestylová kolobežka

84,00 €

M. Zuzana

032 11

Svätý Kríž

5

5

Freestylová kolobežka

84,00 €

B. Michal

027 44

Tvrdošín

6

6

Freestylová kolobežka

84,00 €

B. Stanislava

949 11

Nitra

7

7

Freestylová kolobežka

84,00 €

K. Martin

949 11

Nitra

8

8

Freestylová kolobežka

84,00 €

B. Jana

953 01

Zlaté Moravce

9

9

Freestylová kolobežka

84,00 €

B. Kristína

060 01

Kežmarok

10

10

Freestylová kolobežka

84,00 €

H. Anna

058 01

Poprad

11

11

Freestylová kolobežka

84,00 €

V. Tatiana

059 01

Spišská Belá

12

12

Freestylová kolobežka

84,00 €

S. Ján

093 03

Vranov nad Topľou

13

13

Freestylová kolobežka

84,00 €

R. Dana

053 05

Granč - Petrovce

14

14

Freestylová kolobežka

84,00 €

Č. Juraj

089 01

Svidník

15

15

Freestylová kolobežka

84,00 €

K. Ján st.

065 42

Čirč

16

16

Freestylová kolobežka

84,00 €

K. Mária

082 03

Lemešany

17

17

Freestylová kolobežka

84,00 €

B. Jana

900 01

Modra

18

18

Freestylová kolobežka

84,00 €

F. Anna

094 13

Dlhé Klčovo

19

19

Freestylová kolobežka

84,00 €

Š. Anton

066 01

Humenné

20

20

Freestylová kolobežka

84,00 €

I. Regina

076 43

Čierna nad Tisou

21

1

Herný set k PC

39,00 €

C. Eva

034 01

Ružomberok 

22

2

Herný set k PC

39,00 €

T. Anna

 

Dlhá nad Oravou

23

3

Herný set k PC

39,00 €

G. Mária

034 01

Ružomberok

24

4

Herný set k PC

39,00 €

K. Ľuboš

044 31

Družstevná pri Hornáde

25

5

Herný set k PC

39,00 €

V. Marcela

029 44

Rabča

26

6

Herný set k PC

39,00 €

Š. Ivan

949 11

Nitra

27

7

Herný set k PC

39,00 €

I. Ivana

949 11

Nitra

28

8

Herný set k PC

39,00 €

Ž. Zdenka

951 17

Cabaj - Čápor

29

9

Herný set k PC

39,00 €

G. Marek

053 31

Novoveská Huta

30

10

Herný set k PC

39,00 €

K. Tatiana

058 01

Poprad

31

11

Herný set k PC

39,00 €

M. Monika

059 07

Lendak

32

12

Herný set k PC

39,00 €

K. Stanislava

080 01

Prešov

33

13

Herný set k PC

39,00 €

K. Branislav

053 04

Spišské Podhradie

34

14

Herný set k PC

39,00 €

M. Marián

091 01

Stropkov

35

15

Herný set k PC

39,00 €

H. Stanislava

085 01

Bardejov

36

16

Herný set k PC

39,00 €

B. Renáta

085 01

Bardejov

37

17

Herný set k PC

39,00 €

Z. Mária

919 43

Cífer

38

18

Herný set k PC

39,00 €

J. Bertalan RNDr.

077 01

Kráľovský Chlmec

39

19

Herný set k PC

39,00 €

O. Katarína

067 82

Modra nad Cirochou

40

20

Herný set k PC

39,00 €

B. Kristína

067 33

Papín

41

1

Gamepad

54,00 €

M. Lýdia

034 95

Likavka

42

2

Gamepad

54,00 €

G. Alena

027 43

Nižná nad Oravou

43

3

Gamepad

54,00 €

H. Mária

034 01

Ružomberok

44

4

Gamepad

54,00 €

P. Vlasta

034 01

Ružomberok

45

5

Gamepad

54,00 €

D. Martin

034 84

Liptovské Sliače

46

6

Gamepad

54,00 €

P. Helena

949 11

Nitra

47

7

Gamepad

54,00 €

G. Vladimíra

934 01

Levice

48

8

Gamepad

54,00 €

S. Tatiana

949 01

Nitra

49

9

Gamepad

54,00 €

H. Katarína

059 07

Lendak

50

10

Gamepad

54,00 €

K. Denisa Mgr.

058 01

Poprad

51

11

Gamepad

54,00 €

D. Ľudmila

059 18

Spišské Bystré

52

12

Gamepad

54,00 €

F. Karina

053 61

Spišské Vlachy

53

13

Gamepad

54,00 €

K. Pavol

080 01

Prešov

54

14

Gamepad

54,00 €

D. Silvia

086 12

Kurima

55

15

Gamepad

54,00 €

S. Anna

085 01

Bardejov

56

16

Gamepad

54,00 €

M. Teraza

086 04

Kružlov

57

17

Gamepad

54,00 €

J. Ľubomíra

072 36

Kaluža

58

18

Gamepad

54,00 €

M. Marcela

067 81

Belá nad Cirochou

59

19

Gamepad

54,00 €

F. Vladimíra

066 01

Humenné

60

20

Gamepad

54,00 €

J. Anna

073 01

Sobrance

Výherca bude kontaktovaný za účelom odovzdania výhry. 

Ceny nie sú vymáhateľné súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie.

UPOZORNENIE PRE VÝHERCU:
Výherca je povinný poskytnutú výhru v hodnote prevyšujúcej 350 € zdaniť ako ostatný príjem v zmysle § 8 odst.1 písm.i)  zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 32 odst. 1 daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak v danom období dosiahol príjmy presahujúce 50% sumy podľa § 11 odst. 2 pís. a.

partneri