Ko.Ma.Co, člen CBA Franchise International

Vyhraj s PepsiKúp min. 2 ks výrobkov Pepsi / Mirinda / Schweppes (akýkoľvek formát) a pokladničný blok zašli na adresu TIMP, s.r.o., P.O.BOX 136, 017 01 Považská Bystrica (inzercia v MO tlačovine 8/2022). Žrebovanie sa uskutoční do 19.9.2022. Výherca bude o výhre oboznámený. Súťaž platí od 4.8.2022 do 31.8.2022.

partneri