Ko.Ma.Co, člen nákupnej aliancie CBA

Vyhraj s ThymosomSúťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, ktoré si v termíne od 6.5.2021 do 31.5.2021 zakúpia päť ľubovoľných súťažných balení korenín rady PREMIUM a zašlú päť EAN kódov a pokladničný blok v jednej obálke s uvedením mena, priezviska, presnej adresy a telefonického kontaktu na adresu THYMOS, spol. s.r.o., Popradská 518, 059 52 Veľká Lomnica. Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť opakovane a môže v súťaži vyhrať viackrát, pokiaľ splní podmienky. Spotrebiteľskej súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti THYMOS spol. s.r.o. Úplné pravidlá súťaže budú po celú dobu jej platnosti k nahliadnutiu na adrese thymos.sk.

 

partneri