Ko.Ma.Co, člen CBA Franchise International

CBA Franchise International

"Jednotlivo sme iba kvapka v mori, spolu sme oceán."

(Ryunosuke Satoro)

 

Spoločnosť CBA je pôvodom maďarský obchodný reťazec predávajúci potraviny a tovar krátkodobej spotreby. Vznikla v roku 1992 v Budapešti a odvtedy sa dynamicky rozvíjala a posilňovala svoju pozíciu. Spoločnosť sa orientuje na prevádzky na vidieku. V roku 2005 sa CBA transformovala na franchisingový systém – CBA Franchise International.

V súčasnosti pôsobí CBA Franchise International v 13 štátoch strednej a východnej Európy s vyše 7000 predajňami, ktoré spája rovnaký vzhľad, obchodná politika a marketingové stratégie, pričom organizačná a operačná štruktúra je taktiež veľmi podobná. CBA pôsobí v každej krajine ako samostatný podnikateľský subjekt na základe franchisových zmlúv, pri zachovaní ich národnej identity a diferencovaných majetkových pomerov členov, pričom členské subjekty sú povinné dodržiavať jednotný imidž manuál.


partneri