Ko.Ma.Co, člen CBA Franchise International

Kontakt

Ko.Ma.Co-sk s.r.o.

Šúrska 136/A
900 01 Modra

zapísaná v ORSR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 88919/B

IČO: 47 147 695
DIČ: 20 2376 8593
IČ DPH: SK20 2376 8593

IBAN: SK46 0900 0000 0050 4181 3959
BIC/SWIFT: GIBASKBX

 

Kontaktujte nás:

Obchodné oddelnie:

tel.: +421 33 640 0926
email: komaco@komaco-cba.sk

Účtovné oddelenie:

tel.: +421 33 647 2535
email: uctaren@komaco-cba.sk

Personálne oddelenie:

tel.: +421 33 640 0923
email: personalistika@komaco-cba.sk

Prenájom priestorov:

tel.: +421 905 472 535, +421 905 398 162
email: info@komaco-cba.sk

komaco komaco sidlo 2 komaco sidlo
partneri