Ko.Ma.Co, člen CBA Franchise International

Zálohovanie

Zavedením zálohového systému sa začne písať nový príbeh o Slovensku. Máme šancu stať sa krajinou bez voľne pohodeného odpadu z plastových fliaš a plechoviek. Plastové fľaše a plechovky nie sú zbytočný odpad! Sú to cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel.

Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 % v roku 2025. Vybralo si zálohový systém, ktorý spája úsilie výrobcov, obchodníkov, spotrebiteľov a štátu v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR. Zálohovanie dáva šancu vyzbierať viac materiálu vyššej kvality na recykláciu a jeho opätovné využitie v nových obaloch, znížiť voľne pohodený odpad a šetriť tak prírodné zdroje.

 

Ako sa môžem zapojiť ?

Aby ste sa zapojili, stačí po nákupe vrátiť fľašky alebo plechovky na označenom odberovom mieste - v obchode. Bez ohľadu na to, kde ste nápoj kúpili, môžete ho vrátiť na ktoromkoľvek odberovom mieste. Podobne, ako keď v súčasnosti vraciate sklenené fľaše.

Záloh sa bude vyplácať iba za obaly, za ktoré záloh zaplatíte. Nápojové obaly budú označené symbolom  a textom „ZÁLOHOVANÉ“. Do obehu sa dostanú po 1. 1. 2022. Obaly zatiaľ nehromaďte. 

 

 

V každej prevádzke Ko.Ma.Co je možné zálohovať od 1.1.2O22   

 

Viac informácii nájdete na: www.spravcazaloh.sk

 

Pre sledovanie a zdieľanie informácii na socialnych sieťach je dostupný Instagram profil https://www.instagram.com/slovenskozalohuje/ a Facebook profil https://www.facebook.com/slovenskozalohuje.


partneri